• Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm cần mua. …
  • Bước 2: Chọn sản phẩm yêu thích.
  • Bước 3: Bấm vào biểu tượng giỏ hàng > chọn lại sản phẩm bạn muốn mua > Bấm Mua hàng.
  • Bước 4: Chọn địa chỉ nhận hàng, đơn vị vận chuyển, phương thức thanh toán phù hợp.
  • Bước 5: Bấm Đặt hàng và chờ nhận hàng.